Kôdo Giasu Hangyaku No Rurûshu

2007
Kodomo no Jikan
9.3
2012
Solitary Gourmet
8.1
2016
B-PROJECT
7.0
1996
Kodocha
9.5
2012
Kodomo Keisatsu
0.0
2018
Conception
8.0
2016
Crystal's Beating
0.0